DODJELA GODIŠNJE NAGRADE ZAKLADE KROHEM-a U 2022. GODINI

Na jesenskom sastanku KROHEM-a u Osijeku 4. studenog 2022. dodijeljena je ponovno Godišnja nagrada Zaklade KROHEM-a za najbolja postignuća u području hematologije.

 • Nagrada je ove godine dodijeljena u obliku:
  • Plakete i diplome
  • Novčanog iznosa od 40.000,00 kn
 • Zaklada KROHEM-a je 1. kolovoza 2022. raspisala natječaj za dodjelu GODIŠNJE NAGRADE ZAKLADE za izvrsnost i postignuća u znanstvenom i stručnom radu u području hematologije u 2021. godini
 • Upravno vijeće Zaklade je imenovalo Povjerenstvo za izradu prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade Zaklade u sastavu:
  • dr.sc. Antica Duletić Načinović
  • dr.sc. Nives Jonjić
  • emeritus Boris Labar
  • dr.sc. Damir Nemet
  • dr.sc. Slobodanka Ostojić Kolonić

Povjerenstvo je razmatralo dva prijedloga za Nagradu:

1. RAJKO KUŠEC iz KB Dubrava ispred Radne skupine KROHEM-a za Ph1 negativne mijeloproliferativne neoplazme – za znanstvenu i stručnu aktivnost.

Predlagači su Marko Lucijanić i Ivan Krečak iz KB Dubrava i ŽB Šibenik

OPIS I OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

 • Radna skupina KROHEMa za Ph-negativne mijeloproliferativne neoplazme (MPN) voditelj koje je Rajko Kušec u posljednjih je 5 godina ostvarila izuzetnu međunarodno prepoznatu znanstvenu i stručnu aktivnost.
 • U periodu od 2018. do 2022. godine članovi radne skupine objavili su ukupno 55 publikacija u časopisima indeksiranim u Current Contents / Web of Science
 • Također su članovi Radne skupine svojim radovima i kongresnim priopćenjima vrlo aktivni na međunarodnim i domaćim kongresima, na Europskom hematološkom kongresu i na KROHEM-u s originalnim znanstvenim rezultatima.
 • Članovi radne skupine su svojim znanstvenim i stručnim radom značajno doprinijeli razvoju koncepta kronične renalne bolesti kao dijela kliničke slike kroničnih Ph-neg. MPN i omogućili bolje razumijevanje patofizioloških procesa ovih bolesti.

ZNANSTVENI I STRUČNI DOPRINOS, UTJECAJ NA ZNANOST I STRUKU I ODRŽIVOST:

 • Rezultati ove radne skupine temelje se na podacima bolesnika liječenih u RH i plod su kvalitetne međuinstitucionalne, a također i međunarodne suradnje. Članovi ove grupe dio su međunarodnih timova stručnjaka te sudjeluju u donošenju međunarodnih smjernica za liječenje kroničnih mijeloproliferativih neoplazmi.
 • Voditelj radne skupine, Rajko Kušec, dio svoje profesionalne aktivnosti posvetio je razvoju novih molekularno-genetičkih analiza u području kroničnih mijeloproliferacija, kao što su mutacijske analize CALR i MPL te ekson 12 JAK2 gena.
 • Rajko Kušec je u svibnju 2022. izabran za dopredsjednika Srednjoeuropske grupe za MPN za sjedištem u Beču (CEMPO), a od 2018. godine je član radne skupine za MPN Europskog hematološkog društva (SWG-MPN EHA).

2. DOMINIK LOZIĆ iz Kliničkog bolničkog centra Split ispred Tima za autotransplantaciju KBC Split za znanstveni ili stručni projekt: Transplantacija autolognih matičnih krvotvornih stanica. Predlagač je prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović iz KBC Split.

OPIS I OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

 • Dominik Lozić je od početka uključen u realizaciju projekta transplantacije autolognih matičnih stanica u KBC Split što je započeto prije više od 20 godina.
 • Aktivno je sudjelovao i imao je vodeću ulogu u pripremi dokumentacije za odobrenje projekta, planiranju svih aktivnosti, pisanju protokola transplantacije i SOP-ova te koordinacije svih službi uključenih u provedbu transplantacije.
 • Naposljetku je organizirao i proveo prvu transplantaciju u veljači 2021. te nastavio provoditi liječenje hematoloških bolesnika transplantacijom matičnih stanica

ZNANSTVENI I STRUČNI DOPRINOS, UTJECAJ NA ZNANOST I STRUKU I ODRŽIVOST:

 • Odlukom Upravnog vijeća KBC Split za ostvarivanje projekta transplantacije krvotvornih matičnih stanica Dominik Lozić je napisao Elaborat o opravdanosti Projekta, a zatim i postupnik za provođenje transplantacije te sve potrebne SOP-ove koji se odnose na provedbu liječenja transplantacijom
 • Do sada je učinjeno 17 uspješnih transplantacija autolognih matičnih stanica
 • Osim navedenog dr. Dominik Lozić je ostvario i prihvaćanje Transplantacijskog tima KBC Split u Europsku grupu za transplantaciju (EBMT) kao redovitog člana
 • Uvođenjem transplantacije krvotvornih matičnih stanica u KBC Split kao jedinoj ustanovi izvan Zagreba u kojoj se ona provodi, bolesnicima Splitsko-dalmatinske i susjednih županija, omogućeno je liječenje blizu mjesta stanovanja, smanjuje se pritisak na ustanove u Zagrebu, a bolesnicima se olakšava provođenje hematoloških kontrola blizu mjesta stanovanja. Time je značajno podignuta razina kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u KBC Split.

ZAKLJUČAK POVJERENSTVA

 • Radna skupina KROHEM-a za Ph1 negativne mijeloproliferativne neoplazme na čelu s Rajkom Kušecom, svojom je konstantnom znanstvenom aktivnošću, koja je iznimno dobro dokumentirana objavljenim publikacijama u visoko rangiranim međunarodnim časopisima, postigla vrijedan utjecaj na hrvatsku hematologiju kao i na afirmaciju hrvatske hematologije u svijetu.
 • Tim za transplantaciju autolognih matičnih stanica KBC Split na čelu s Dominikom Lozićem učinio veliki napor i postigao značajan napredak u liječenju hematoloških bolesnika uvođenjem ove važne metode liječenja bolesnika čime je bitno unaprijeđeno liječenje hematoloških bolesnika Splitsko-dalmatinske i susjednih županija.

 

Povjerenstvo je zaključilo da su oba prijedloga vrlo vrijedan doprinos hrvatskoj hematologiji dodjeljuje DVIJE ravnopravne Godišnje nagrade Zaklade u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn i to:

 

 • NAGRADA U IZNOSU OD 20.000,00 KN RAJKU KUŠECU IZ KB DUBRAVA ISPRED RADNE SKUPINE KROHEM-a ZA Ph1 NEGATIVNE MIJELOPROLIFERATIVNE NEOPLAZME

 

Članovi Radne skupina za Ph1 negativne mijelopriliferativne neoplazme KROHEM-a:

Dubravka Čaržavec, Davor Galušić, Dragana Grohovac, Hrvoje Holik, Ivan Krečak, Marin Kursar, Marko Lucijanic, Marko Martinović, Vlatka Periša, Pavle Rončević, Ranka Serventi Seiwerth, Jasminka Sinčić Petričević

 

 

Upravitelj Zaklade prof.dr.sc. Damir Nemet dodjeljuje Godišnju nagradu Zaklade prof.dr.sc. Rajku Kušecu

 • NAGRADA U IZNOSU OD 20.000,00 KN DOMINIKU LOZIĆU IZ KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT ISPRED TIMA ZA AUTOTRANSPLANTACIJU KBC-a SPLIT

 

Članovi Tima za autotransplantaciju KBC-a Split

Davor Galušić, Sanja Madunić, Viktor Blaslov, Dejana Bogdanić, Jelena Lukačević Krstić

Ana Parlov, Marija Rajić, Petra Grgić, Mirela Zec, Nada Bilopavlović, Branka Prančić

 

Upravitelj Zaklade prof.dr.sc. Damir Nemet dodjeljuje Godišnju nagradu Zaklade prim.dr. Dominiku Loziću

ČESTITAMO DOBITNICIMA NAGRADE NA POSTIGNUĆIMA U NAPRETKU DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA BOLESNIKA S HEMATOLOŠKIM BOLESTIMA

Upravitelj Zaklade KROHEM-a

Prof.dr.sc. Damir Nemet

Bookmark the permalink.