Natječaj za Godišnju nagradu Zaklade KROHEM-a za 2019. godinu

Poštovani članovi,

Obavještavamo vas da Zaklada KROHEM-a dana 13. srpnja 2020. raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za godišnju Nagradu Zaklade KROHEM-a. Nagrada u iznosu od 40.000,00 kn dodjeljuje se za najznačajnija postignuća u području hematologije u Hrvatskoj u protekloj 2019. godini. Predlagatelj može biti pojedinac, grupa pojedinaca ili ustanova, a može predložiti sebe ili drugu osobu ili grupu osoba. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje su prethodno već dobile Nagradu Zaklade. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade i KROHEM-a, zajedno s formiranim Obrascem za prijavljivanje. Natječaj i Obrazac također šaljem i u privitku ove elektronske pošte. Rok za podnošenje prijedloga je 60 dana, zadnji rok za primanje prijedloga u Zakladi je 11. rujna 2020.  Sve potrebne detalje naći ćete u natječaju i Obrascu za prijavljivanje

NATJEČAJ ZAKLADE KROHEM za dodjelu sredstava za ŠKOLARINE DOKTORSKIH STUDIJA iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2019/2020

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM , Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade  i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora 17. rujna 2019. raspisuje…

 N A T J E Č A J

za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2019/2020.

 

FORMULAR ZA PRIJAVU kandidata možete preuzeti ovdje:

NATJEČAJ ZAKLADE KROHEM-a za istraživačke projekte mladih istraživača u području hematologije

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade  i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora, dana 10.rujna 2019. raspisuje

NATJEČAJ za financiranje istraživačkih projekata mladih istraživača u području hematologije

 

DOKUMENTACIJA potrebna za PRIJAVU slijedi u nastavku:

 

1) Obrazac za PRIJAVU*

Radni plan, financijski plan i izjavu organizacije preuzmite ovdje:

2) Radni plan *

3) Financijski plan *

4) Izjava organizacije *

 

PRAVILNIK O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE KROHEM-a možete pogledati ovdje.

*Dokumenti koje je obavezno priložiti u prijavi

Dodjela godišnje nagrade Zaklade KROHEM 2018.

Zaklada Hrvatske Kooperativne grupe za hematološke bolesti 17.5. ove je godine po dodijelila GODIŠNJU NAGRADU ZAKLADE za izvrsnost i znanstvena i stručna postignuća u području hematologije u 2018. godini. Na temelju donesene ODLUKE prvu nagradu dijele dr. sc. Nadira Duraković i dr. sc Ines Bojanić, a drugu nagradu osvojio je dr. Marko Lucijanić.

Detalje o dodjeli pročitajte OVDJE:

Pogledajte fotografije s dodjele u GALERIJI.

NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade Zaklade KROHEM-a 2019.

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora, dana 19. ožujka 2019. raspisuje NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje Nagrade Zaklade KROHEM-a.

Dokumente vezane uz natječaj možete pronaći u nastavku:

1. Natječaj za godišnju nagradu Zaklade Krohem-a 2019

2. OBRAZAC ZA PRIJEDLOG (formular):

ODLUKA o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 14. stavak 1. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora Zaklade Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KROHEM, u vezi s člankom 20. Statuta Zaklade, Upravno vijeće Zaklade donosi ODLUKU:

 o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Dodjeljuju se stipendije u jednokratnom iznosu visine školarine na odgovarajućem fakultetu za akademsku godinu 2018./2019., sljedećim kandidatima:

  1. Petri Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Idi Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marinu Međugorcu, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb

II

Konačni pojedinačni iznosi sredstava, ovisno o iznosu školarine na odgovarajućim fakultetima te međusobna prava i obveze stipendista iz točke I. ove Odluke, regulirat će se posebnim ugovorom.

Obrazloženje

Upravno vijeće Zaklade raspisalo je dana 26. rujna 2018.  javni natječaj za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2018/2019. na medicinskim i drugim srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 100.000 kn. Na natječaj se u zadanom roku prijavilo troje kandidata: Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac.

Upravno vijeće Zaklade imenovalo je Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: prof.dr.sc. Drago Batinić, prim.dr. Dubravka Čaržavec, prof.dr.sc. Branimir Jakšić, prof.dr.sc. Damir Nemet i prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić Kolonić.  Povjerenstvo je održalo sjednicu 22. listopada 2018., razmotrilo prijave kandidata i utvrdilo da sve zadane uvjete natječaja za dodjelu sredstava ispunjavaju Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac. Povjerenstvo je donijelo i dostavilo članovima Upravnog vijeća Zaklade obrazloženi prijedlog za dodjelu sredstava četvorici navedenih kandidata. Na temelju naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Zaklade u roku osam dana od dana primitka Odluke.

 

U Zagrebu, 26 listopada, 2018.

Upravitelj Zaklade: Prof.dr.sc. Damir Nemet

 

Dostaviti:

  1. Petra Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Ida Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marin Međugorac, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb
  4. Arhiva Zaklade

Zaklada KROHEM-a dodijelila godišnju nagradu Zaklade i nove stipendije za doktorske studije

Zaklada Hrvatske Kooperativne grupe za hematološke bolesti ove je godine po prvi puta dodijelila GODIŠNJU NAGRADU ZAKLADE za izvrsnost i znanstvena i stručna postignuća u području hematologije. Upravno vijeće Zaklade je 23. ožujka 2018. raspisalo natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Zaklade za 2017. godinu. Godišnja nagrada Zaklade sastoji se od plakete, diplome i novčanog iznosa od 25.000,00 kn.

Nakon vrlo detaljnog razmatranja postignuća i doprinosa pojedinog kandidata scientometrijskim metodama ali i procjenom općeg doprinosa kandidata hrvatskoj hematologiji i njenoj afirmaciji u svijetu, Povjerenstvo je na sjednici održanoj 9. svibnja 2018. jednoglasno donijelo preporuku, a Upravno vijeće Zaklade je na temelju toga donijelo Odluku, da se Godišnja nagrada Zaklade dodijeli:

DRAŽENU PULANIĆU i Timu za liječenje cGvHD i kasnih komplikacija transplantacije matičnih stanica KBC Zagreb.

Upućujemo velike čestitke doc.dr.sc. Draženu Pulaniću i Timu za liječenje cGvHD i kasnih komplikacija transplantacije matičnih stanica KBC Zagreb.

Zaklada također odaje PRIZNANJE izvanrednim mladim liječnicima i znanstvenicima dr.sc. Marku Lucijaniću i dr. sc. Zinaidi Perić čija cjelokupna znanstvena i stručna aktivnost predstavlja vrlo vrijedan doprinos hrvatskoj i svjetskoj hematologiji s velikim potencijalom za dugoročni osobni napredak i utjecaj na napredak hrvatske hematologije. Očekujemo njihove prijave na sljedećim natječajima Zaklade i želimo im puno uspjeha kao budućim laureatima Zaklade.

 

  

 

DODJELA STIPENDIJA ZA DOKTORSKE STUDIJE

Zaklada je za školsku godinu 2017./2018. dodijelila četiri stipendije za pohađanje doktorskih studija na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Ove godine je Zaklada dodijelila za školsku godinu 2018./2019. tri stipendije za doktorske studije.

Dobitnici stipendija su: Petra Bubalo, dr.med., Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, mentor prof.dr.sc. Silva Zupančić Šalek; Ida Hude Dragičević, dr.med., Klinički bolnički centar Zagreb, mentor prof.dr.sc. Igor Aurer i Marin Međugorac, dr.med., Klinička bolnica „Sveti Duh“, mentor prof.dr.sc. Rajko Kušec.

Želimo dobitnicima stipendija puno uspjeha u doktorskom studiju i kasnijem znanstvenom radu.

Kako bi Zaklada i dalje uspješno obavljala sviju plemenitu zadaću pozivamo sve članove KROHEM-a i sve kojima je na srcu napredak hrvatske hematologije da svojom aktivnošću i donacijama pomognu rad Zaklade.

 

Upravitelj Zaklade

Prof.dr.sc. Damir Nemet

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija 2018./2019.

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI (KROHEM) , Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora, dana 26. rujna 2018. raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2018./2019.

Dokumente vezane uz natječaj možete pronaći u nastavku:

1. PRAVILNIK O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE KROHEM-a:

2. JAVNI NATJEČAJ Zaklada Krohema stručno usvršavanje:

3. PRIJAVA KANDIDATA (formular):

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje Nagrade Zaklade KROHEM-a

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade  i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora, dana 23. ožujka 2018. raspisuje

NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za
dodjelu godišnje Nagrade Zaklade KROHEM-a:

 

Preuzimanje obrasca za prijedlog: