NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE ŠKOLARINA DOKTORSKIH STUDIJA 2021./2022.

Poštovane kolegice i kolege članovi KROHEM-a,

Zaklada KROHEM-a ponovno raspisuje NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE ŠKOLARINA DOKTORSKIH STUDIJA iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i drugim srodnim fakultetima u Hrvatskoj za 2021/22. Natječaj se od 27. rujna 2021. nalazi na web stranici Zaklade i na web stranici KROHEM-a od kada i počinje teći rok za prijave koji iznosi 15 dana od dana objave tj. od 27. rujna o.g. . Statut Zaklade i Pravilnik o dodjeli sredstava Zaklade se također nalazi na web stranici Zaklade. Pozivam sve studente doktorskih studija da se natječu.

Natječaj i formular za prijavu preuzmite ovdje:

 

Srdačan pozdrav,

Upravitelj Zaklade

Prof.dr.Damir Nemet

Natječaj za podnošenje prijedloga za godišnju Nagradu Zaklade KROHEM-a. za 2020. godinu

Poštovani članovi,

Obavještavam vas da Zaklada KROHEM-a dana 5. srpnja 2021. raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za godišnju Nagradu Zaklade KROHEM-a. za 2020. godinu. Nagrada u iznosu od 40.000,00 kn se dodjeljuje za najznačajnija postignuća u području hematologije u Hrvatskoj u protekloj 2020. godini. Predlagatelj može biti pojedinac, grupa pojedinaca ili ustanova, a može predložiti sebe ili drugu osobu ili grupu osoba. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje su prethodno već dobili Nagradu Zaklade.  Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade i KROHEM-a zajedno s formiranim Obrascem za prijavljivanje. Natječaj i Obrazac također šaljemo i u privitku ove elektronske pošte. Rok za podnošenje prijedloga je 60 dana, zadnji rok za primanje prijedloga u Zakladi je 3. rujna 2021.  Sve potrebne detalje naći ćete u natječaju i Obrascu za prijavljivanje.

S poštovanjem,

Upravitelj Zaklade

Prof.dr. sc. Damir Nemet

U Zagrebu 4. srpnja 2021.

Natječaj i obrazac za prijedlog možete preuzeti ovdje:

NATJEČAJ ZAKLADE KROHEM-A za istraživačke projekte u području hematologije – 2020.

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora, dana 07. listopada 2020. raspisuje:

NATJEČAJ za financiranje istraživačkih projekata u području hematologije.

Obrasce potrebnu za prijavu na natječaj možete skinuti ovdje:

NAPOMENA: Svi navedeni obrasci su obavezni i moraju se priložiti u prijavu za natječaj. Obrasci se mogu ispuniti ručno ili elektronski.

NATJEČAJ DODJELU SREDSTAVA ZA ŠKOLARINE DOKTORSKIH STUDIJA iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2020/2021.

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM , Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora 5. listopada 2020. raspisuje:

za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2020/2021. na medicinskim ili drugim srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od
100.000 KN.

Prijava za natječaj vrši se preko formulara:

 

NAPOMENA: za prijavu na natječaj potrebno je biti član ZAKLADE. Sve o pristupanju u članstvo možete saznati na sljedećem linku:

https://zaklada-krohem.hr/donatori/

 

Natječaj za Godišnju nagradu Zaklade KROHEM-a za 2019. godinu

Poštovani članovi,

Obavještavamo vas da Zaklada KROHEM-a dana 13. srpnja 2020. raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za godišnju Nagradu Zaklade KROHEM-a. Nagrada u iznosu od 40.000,00 kn dodjeljuje se za najznačajnija postignuća u području hematologije u Hrvatskoj u protekloj 2019. godini. Predlagatelj može biti pojedinac, grupa pojedinaca ili ustanova, a može predložiti sebe ili drugu osobu ili grupu osoba. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje su prethodno već dobile Nagradu Zaklade. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade i KROHEM-a, zajedno s formiranim Obrascem za prijavljivanje. Natječaj i Obrazac također šaljem i u privitku ove elektronske pošte. Rok za podnošenje prijedloga je 60 dana, zadnji rok za primanje prijedloga u Zakladi je 11. rujna 2020.  Sve potrebne detalje naći ćete u natječaju i Obrascu za prijavljivanje

NATJEČAJ ZAKLADE KROHEM za dodjelu sredstava za ŠKOLARINE DOKTORSKIH STUDIJA iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2019/2020

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM , Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade  i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora 17. rujna 2019. raspisuje…

 N A T J E Č A J

za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2019/2020.

 

FORMULAR ZA PRIJAVU kandidata možete preuzeti ovdje:

NATJEČAJ ZAKLADE KROHEM-a za istraživačke projekte mladih istraživača u području hematologije

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade  i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora, dana 10.rujna 2019. raspisuje

NATJEČAJ za financiranje istraživačkih projekata mladih istraživača u području hematologije

 

DOKUMENTACIJA potrebna za PRIJAVU slijedi u nastavku:

 

1) Obrazac za PRIJAVU*

Radni plan, financijski plan i izjavu organizacije preuzmite ovdje:

2) Radni plan *

3) Financijski plan *

4) Izjava organizacije *

 

PRAVILNIK O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE KROHEM-a možete pogledati ovdje.

*Dokumenti koje je obavezno priložiti u prijavi

Dodjela godišnje nagrade Zaklade KROHEM 2018.

Zaklada Hrvatske Kooperativne grupe za hematološke bolesti 17.5. ove je godine po dodijelila GODIŠNJU NAGRADU ZAKLADE za izvrsnost i znanstvena i stručna postignuća u području hematologije u 2018. godini. Na temelju donesene ODLUKE prvu nagradu dijele dr. sc. Nadira Duraković i dr. sc Ines Bojanić, a drugu nagradu osvojio je dr. Marko Lucijanić.

Detalje o dodjeli pročitajte OVDJE:

Pogledajte fotografije s dodjele u GALERIJI.

NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade Zaklade KROHEM-a 2019.

ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade i na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora, dana 19. ožujka 2019. raspisuje NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje Nagrade Zaklade KROHEM-a.

Dokumente vezane uz natječaj možete pronaći u nastavku:

1. Natječaj za godišnju nagradu Zaklade Krohem-a 2019

2. OBRAZAC ZA PRIJEDLOG (formular):

ODLUKA o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 14. stavak 1. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora Zaklade Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KROHEM, u vezi s člankom 20. Statuta Zaklade, Upravno vijeće Zaklade donosi ODLUKU:

 o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Dodjeljuju se stipendije u jednokratnom iznosu visine školarine na odgovarajućem fakultetu za akademsku godinu 2018./2019., sljedećim kandidatima:

  1. Petri Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Idi Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marinu Međugorcu, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb

II

Konačni pojedinačni iznosi sredstava, ovisno o iznosu školarine na odgovarajućim fakultetima te međusobna prava i obveze stipendista iz točke I. ove Odluke, regulirat će se posebnim ugovorom.

Obrazloženje

Upravno vijeće Zaklade raspisalo je dana 26. rujna 2018.  javni natječaj za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2018/2019. na medicinskim i drugim srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 100.000 kn. Na natječaj se u zadanom roku prijavilo troje kandidata: Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac.

Upravno vijeće Zaklade imenovalo je Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: prof.dr.sc. Drago Batinić, prim.dr. Dubravka Čaržavec, prof.dr.sc. Branimir Jakšić, prof.dr.sc. Damir Nemet i prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić Kolonić.  Povjerenstvo je održalo sjednicu 22. listopada 2018., razmotrilo prijave kandidata i utvrdilo da sve zadane uvjete natječaja za dodjelu sredstava ispunjavaju Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac. Povjerenstvo je donijelo i dostavilo članovima Upravnog vijeća Zaklade obrazloženi prijedlog za dodjelu sredstava četvorici navedenih kandidata. Na temelju naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Zaklade u roku osam dana od dana primitka Odluke.

 

U Zagrebu, 26 listopada, 2018.

Upravitelj Zaklade: Prof.dr.sc. Damir Nemet

 

Dostaviti:

  1. Petra Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Ida Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marin Međugorac, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb
  4. Arhiva Zaklade