Prof. dr. sc. Damir Nemet


UPRAVITELJ ZAKLADE
Prof.dr.sc. Damir Nemet dr.med

Prof.dr.sc. Damir Nemet dr.med., liječnik specijalist internist hematolog
Redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu u mirovini.
Rođen 1951. Diplomirao 1975. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1973. dobio Nagradu
Rektora Sveučilišta u Zagrebu kao najbolji student. 1976-1978. Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 1978-1982. specijalizacija iz interne medicine, 1982-1985.
specijalist internist u Odsjeku za hematologiju, Interni odjel Vojne bolnice u Zagrebu. Od 1985. radi u
Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti, KBC Rebro u Zagrebu, član Tima za transplantaciju
koštane srži KBC. 1986.,1988. i 1989. edukacija iz transplantacije koštane srži u Londonu: Royal Free
Hospital, University College Hospital, Hammersmith Hospital. Od 1987.-2012. voditelj Odjela za
intenzivno liječenje hematoloških bolesti i voditelj Programa transplantacije autolognih krvotvornih
matičnih stanica. Od 2012. do 2016. pročelnik Zavoda za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC
Zagreb i voditelj Tima za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica.
1989. doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. 1989. asistent, 1993. docent, 1997. izvanredni profesor, od
2005. redoviti profesor u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu i naslovni redoviti
profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Od 2010. redoviti profesor u
trajnom zvanju.
Glavno područje njegova znanstvenog i stručnog interesa je liječenje malignih hematoloških bolesti,
akutnih leukemija, limfoma i multiplog mijeloma intenzivnom terapijom i transplantacijom matičnih
hematopoetskih stanica. Uz to se bavi problemom infekcija u imunokompromitiranih bolesnika i
potpornom terapijom bolesnika s malignim bolestima.
Bio je suradnik u više znanstvenih projekata, 1991-1996. glavni istraživač, voditelj znanstvenog projekta
"Leukemija", od 2002. voditelj projekta "Transplantacija matičnih stanica u tumorima limfnog tkiva", od
2006 voditelj projekta "Limfoproliferativne bolesti i transplantacija krvotvornih matičnih stanica"
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Od 2013. u suradnji s Nacionalnim institutom za rak iz
SAD suvoditelj međunarodnog projekta „Clinical and biological factors determining severity and
activity of chronic graft- versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation”.
Voditelj više kolegija na stručnom poslijediplomskom studiju i Doktorskom studiju Medicinskog fakulteta
u Zagrebu. Bio je voditelj ili suradnik u više međunarodnih kliničkih istraživanja. Bio je pozvani predavač
na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.
Unaprijedio je struku uvođenjem novih tehnika i metoda liječenja: 1988. uveo je metodu krioprezervacije
matičnih krvotvornih stanica za transplantaciju i postavio program transplantacije autologne koštane srži
te organizirao i izveo prve transplantacije krioprezervirane autologne koštane srži čime je postignut
bitan napredak u liječenju malignih hematoloških bolesti; unaprijedio dalje ovu metodu primjenom
matičnih stanica periferne krvi za transplantaciju te primjenom metode pozitivne selekcije CD34+
matičnih krvotvornih stanica za "čišćenje" autolognog transplantata in vitro. Također doprinio razvoju
transplantacije matičnih stanica iz krvi pupkovine i sudjelovao u izvođenju jedne od prvih takvih
transplantacija u svijetu. Osnovao registar bolesnika s multiplim mijelomom i unaprijedio liječenje
multiplog mijeloma u Hrvatskoj. Na Medicinskom fakultetu kao dugogodišnji predsjednik Povjerenstva
za trajno medicinsko usavršavanje značajno unaprijedio taj program.
Autor je ili urednik u nekoliko udžbenika interne medicine, hematologije, onkologije i mikrobiologije,
objavio je ukupno preko 580 bibliografskih jedinica, znanstvenih i stručnih radova, nastavnih tekstova te
sažetaka kongresnih priopćenja, od toga je preko 60 radova i preko 120 sažetaka u časopisima
indeksiranim u CC. Citiran u međunarodnoj literaturi više stotina puta. Urednik i autor knjige „Potporno i
palijativno liječenje onkoloških bolesnika“. Član je brojnih značajnih domaćih i međunarodnih
znanstvenih i stručnih udruga: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za hematologiju i transfuzijsku
medicinu, European Blood and Marrow Transplant Society, International Bone Marrow Transplant
Registry USA, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, American Society for
Blood and Marrow Transplantation, European Haematology Association, American Society of
Hematology. Bio je član organizacijskog odbora brojnih znanstvenih i stručnih skupova, predsjednik
organizacijskog odbora 2. Kongresa hematologa i transfuziologa, međunarodnog Kongresa Leukemia
& Lymphoma, East and West: Linking Knowledge and Practice 2015. u Dubrovniku te u tri navrata
predsjednik i organizator International Symposium and Advanced Postgraduate Course in Chronic

2
graft-versus- host disease: Clinical practice and research u Zagrebu. Bio je tajnik, član upravnog odbora,
a od 1997-2001. predsjednik Hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu HLZ. Početkom
2016. osnovao je novo Društvo za hematologiju Hrvatskog liječničkog zbora. Od 2010. je izabrani
predsjednik, a od 2012. do 2017. je aktivni predsjednik Hrvatske kooperativne grupe za hematologiju
KROHEM i voditelj Radne skupine za multipli mijelom i srodne bolesti i Radne skupine za
transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Osnivač je i upravitelj Zaklade KROHEM-a za unaprjeđenje
edukacije, struke, znanosti i izvrsnosti u području hematologije. Od 2017. je redoviti profesor predavač na
Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu.

Comments are closed.